Collective

Escoffet, Eduard and others

Announcement (391 work / s)

 

Code PVC1571   Announcement Collective

Escriptures de l'excés

2002

Published by propost, projectes poètics sense títol
Texts by J. Perellò, A. Chaton, D. Lagarriga, A. Balasch
R. Juan-Cantavella, E. Escoffet
Poster, 24.5 x 33 cm (closed).

Top